Športový strelecký klub BIOHAZARD-GUN Kysucké Nové Mesto

Náš klub vznikol 29. februára 2008 na základe legalizácie amatérskeho športového klubu zameraného prevažne na streleckú činnosť. Klub bol založený za účelom stretávania, zúčastňovania sa na amatérskych súťažiach a výmeny skúseností z oblasti športovej streľby.

Na začiatku mal klub 13 zakladajúcich členov a dnes nás je 21. Po zosúladení činnosti klubu sa toto číslo bude dúfajme rýchlo zvyšovať. Sme voľným zoskupením športovo založených držiteľov zbrojných preukazov, ktorých hlavným záujmom sú priateľstvo, rozsievanie olova a dobrej nalady. :)

Športový strelecký klub Biohazard - Gun Kysucké Nové Mesto je registrovaný v Registri občianskych združení sekcie verejnej správy MV SR

Oznamy